Logo Protestante Kerk Nederland

Thuisfrontcommissies

Deze commissies zijn de schakel tussen het zendingswerk in Azië en onze kerkelijke gemeente. Namens onze kerk hebben we zendingswerkers in Azië. Doel van de thuisfrontcommissies is om informatie over het zendingswerk in Azië door te geven, via nieuwsbrieven, gebedsbrieven en tijdens kerkdiensten. Tenslotte zijn de thuisfrontcommissies actief voor de financiële ondersteuning.

Contactadressen:
 
Mariek Jurjens

Ineke Withaar

 

© 2024 Imagined