Logo Protestante Kerk Nederland

Diaconaal Platform Twenterand – DPT

Diaconaal Platform Twenterand: Het Diaconaal Platform Twenterand is opgericht in 2009, dit op initiatief van de verschillende diaconieën in Twenterand. Verspreid over de kerken van Twenterand zijn er 20 diaconieën betrokken bij DPT.

Het gaat om de volgende diaconieën:

DEN HAM: Evangelische Gemeente Hebron; Gereformeerde Kerk (PKN); Hervormde Gemeente (PKN); Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt: De Fontein; 

VRIEZENVEEN: Ontmoetingskerk (PKN); Hervormde Gemeente (PKN) ;Hervormde Wijkgemeente Bijzondere Aard (PKN); Gereformeerde Gemeente ;Rooms-Katholieke Kerk H. Antonius Abt;   Hersteld Hervormde Gemeente; Christengemeente 1LIFE; 

VROOMSHOOP: Baptisten Gemeente; Gemeente des Heeren; Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt De Akker; Protestantse Gemeente (PKN); Rooms-Katholieke Kerk St. Willibrord; Pinkster Gemeente: de Roepstem; 

WESTERHAAR-VRIEZENVEENSEWIJK: Gereformeerde Kerk (PKN); Baptistengemeente; Hervormde Gemeente (PKN); Hersteld Hervormde Gemeente.

Het DPT heeft aan de basis ze staan van oprichting van de volgende stichtingen te weten:

Daarnaast heeft DPT geholpen bij het opzetten van de SSVT: Stichting Steunfonds Vluchtelingenwerk Twenterand; www.vluchtelingenwerktwenterand.nl Bijdragen aan het geestelijke en maatschappelijke welzijn van vluchtelingen in Twenterand d.m.v. financiële steun.

De stichting Leergeld www.leergeld.nl/twenterand/ het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Zij is onafhankelijk van het DPT ontstaan.

In 2009 hebben we onze missie en doelen opnieuw geformuleerd, kortgezegd komt het er op neer: ‘’Het Diaconaal Platform Twenterand is de plaats om informatie uit te wisselen, kennis te delen, mee te denken, ideeën in te brengen en elkaar te bemoedigen. Samen hebben we kennis en kunde die aangewend wordt om invulling te geven aan het begrip naastenliefde. We zijn van Twenteranders en voor Twenteranders  waar drie kernwoorden staan centraal te weten:  helpen, geven en delen. De hulp die zal worden aangeboden is onafhankelijk van huidskleur, taal, religie of cultuur.’’ Waarbij de gemeente Twenterand het werkgebied is. In het kort onze doelen: als DPT zijn we gesprekspartner, we doen aan kennis- en informatie-uitwisseling, we hebben een signaleren functie, we werken samen en geven hulp.

De uitwerking van het zijn van een platform betekent voor de Twenterands diaconieën:

  1. Aan DPT: Vergaderlocatie inclusief koffie en thee wordt aangeboden door de diaconie die dan als gastheer optreedt.
  2. Acties door DPT Vakantietasjes. Een van de deelnemende diaconieën wordt penvoerder van een actie. Zij maakt een begroting en vraagt om een financiële bijdrage van alle leden van het DPT. Zorgt voor het benodigde aantal gevulde tasjes en heeft afstemmingsoverleg met Stichting Manna (distributie).
  3. Acties door DPT Diaconale Zondag: Jaarlijks wordt het initiatief genomen tot een Diaconale Zondag in de buurt van Wereldarmoededag. De invulling is aan de kerken zelf, een handreiking wordt aangereikt. Partners willen een bijdrage leveren.
  4. De vijf partner: Manna, BOOT, Lichtpunt-Twenterand, SSVT en Leergeld

De toezegging dat elke jaar per diaconie een donatie wordt gedaan aan elk van de genoemde schakels dat kan: een vast bedrag zijn in vorm van een gift, een collecte en of een actie.

De arme kant van Twenterand zal het moeilijk krijgen de komende jaren, zo ook het DPT en alle andere stichtingen. Immers:

Iedereen maakt zich ernstig zorgen om zijn/haar eigen toekomst, dus de navel wordt steeds groter en het zicht op de omgeving, dus de naaste steeds kleiner……

Daarom: HELPEN GEVEN DELEN.

© 2024 Imagined