Logo Protestante Kerk Nederland

Kinderen & jongeren

Uit het beleidsplan:

Jongeren zijn kostbaar en onmisbaar. Dat zij bij de gemeente horen ligt verankerd in hun doop. Jezus heeft zijn leven voor hen gegeven. In hun jeugd verzamelen mensen de belangrijkste bouwstenen voor hun leven. De keuze voor een leven met of zonder God valt vaak in deze tijd. Volwassen gelovigen moeten jongeren voorleven wat het betekent om christen te zijn. En gelovige jongeren mogen met hun vragen en radicaliteit volwassenen prikkelen tot nieuwe toewijding!”

We willen liefde, tijd en aandacht investeren in de levens van jonge mensen. Opdat ze de bestemming – in dit leven en in de eeuwigheid – bereiken, die God met hen heeft.

 
Doelstelling van het jeugdwerk is
–        de geloofsgroei; dat de jongeren Christus persoonlijk mogen leren kennen.
–        hun groeien in de gemeente
–        de navolging van Christus in het omgaan met de vragen die vanuit de samenleving op hen afkomen

In de werkwijze ligt de nadruk op het leggen van relaties met jongeren. Degenen die kinderen en jongeren leiding geven zijn identificatie-figuren. De jongeren kunnen zich aan hen spiegelen! Verder is de groepsvorming van jongeren belangrijk. In een groep waarin het evangelie bespreekbaar is, maken ze zich eigen wat ze meegekregen hebben.

© 2023 Imagined