Logo Protestante Kerk Nederland

Nieuws

5x blij (zijn en worden): 1. geld verzamelen voor diaconale projecten; 2. blije gever worden, omdat overtollig bezit een herbestemming krijgt; 3. blij omdat spullen niet in de grijze container komen (ook goed voor het milieu!); 4. blij omdat je iets leuks kunt kopen voor weinig geld; 5. blij omdat we als Hammenaren samenbindend bezig zijn. Hoe kan die blijheid worden bereikt? Door het pand aan Dorpsstraat 11 aan te kopen en er een kringloopwinkel van te maken. Hiervoor zijn we op zoek naar geld…… we zoeken naar mensen die tegen 2 % rente voor 10 jaar € 1000,- (of meer) willen uitlenen, maar ook giften zijn van harte welkom. Voor meer informatie, een toezegging voor lening of gift kunt u contact opnemen met Hennie Kottier, Smitstraat 11, tel. 672746 of 06-17733975.

Paradigma Shift Training

Komend seizoen organiseren we weer een PS-training in Den Ham. Hierdoor leren we samen hoe we invulling kunnen geven aan de opdracht van Jezus voor ons leven. We gaan op zoek naar onze talenten en passies en hoe we die daarvoor kunnen inzetten.

Voel je vrij om op de informatie bijeenkomst te komen op 20 augustus om 20.00 – 21.30 uur op Esweg 42. Bij voorkeur vooraf opgeven bij Bennie en Yvonne Nijkamp, tel. 06-31997737.

 

Versoepelingen vanaf 4 juli

Na de afgekondigde versoepelingen van vorige week vrijdag is de PKN en het CIO gisteren met nieuwe richtlijnen gekomen wat betreft de erediensten. (Dit kun je nalezen op de website van de PKN en het CIO (https://www.cioweb.nl/Dit betekent o.a. dat we wat de routekaart betreft op het lichtste niveau zitten (waakzaam). Verder valt er in de richtlijnen te lezen dat het aantal kerkgangers vanaf nu onbeperkt is, maar wel met de 1,5 m regel. Ook vervalt de mondkapjesplicht (Behalve op plekken waar de 1,5 m regel niet gehandhaafd kan worden). Zingen is ook weer mogelijk.

Na overleg in het DB en met de koster is besloten dat:

Er voorlopig plek is voor 120 bubbels. Een bubbel kan een eenling zijn, een echtpaar/stel of een gezin met kinderen.

Aanmelden blijft nog  verplicht.

Zo nodig kan er enige overloop zijn naar de nevenruimtes.

Ingetogen zingen, maar nog niet het aantal liederen/coupletten van voor corona.

Deuren open tijdens de kerkdienst om te ventileren.

Jassen meenemen naar de kerkzaal.

Koffiedrinken na de dienst na de zomer. Misschien buiten? (Over dit punt is nog geen besluit genomen)

Kinderkerk voorlopig nog even laten doorgaan zoals het nu is, ook met aanmelden.

Voldoende desinfectiemiddelen in de kerk.

Samen aan de slag met #Durfte

De jeugdouderlingen en het catechese team vroegen zich af: Hoe kun je jong en oud in de gemeente meer en anders met elkaar in contact brengen? Zou het helpen om contact te maken met gemeenteleden van verschillende leeftijden die dezelfde passie of talenten hebben?

Wat is de bedoeling: Jong en oud betrekken bij bijvoorbeeld zingen, de natuur ingaan, een goede film kijken samen of een kunstwerk maken. Jongeren van de catechisatie 12-14 jaar organiseren voor én met gemeenteleden met dezelfde interesses een activiteit aan de hand van hun eigen interesse. We noemen het #Durfte. En iedereen kan meedoen.
De jongeren hebben in maart nagedacht over hun talenten en willen als het nieuwe catechisatieseizoen weer opstart in oktober voor en met gemeenteleden een activiteit bedenken met betrekking tot bv. tuin/dier/natuur, bakken/koken, zingen/muziek en techniek.
We willen hiermee bereiken dat alle gemeenteleden, van jong tot oud, zich betrokken voelen bij elkaar. Daarnaast willen we een gemeente zijn die, gedreven door het enthousiasme en talenten van de leden, elkaar ontmoet.

Tijdens een #Durfte activiteit gaat het om drie dingen:
1) de gezamenlijke interesse,
2) iets leren over de Bijbel en
3) iets hiervan laten zien of doen voor de gemeente.
Verdere informatie volgt aan het begin van het nieuwe seizoen. We hopen hiermee op een andere manier elkaar in de gemeente te ontmoeten.

kerkdienstgemist

Onze kerkdiensten kunt u live online volgen via Kerkdienstgemist.nl en op een later tijdstip terugkijken. Vanwege oplopende kosten kunt u vanaf heden de kerkdiensten nog gedurende één week terugkijken.

De rouwdiensten van de Gereformeerde Kerk kunnen tijdens de dienst bekeken worden, daarna worden ze om privé redenen offline gezet. Mocht u de uitzending van de rouwdienst willen ontvangen, dan kan dit alleen met toestemming van de familie. U kunt de familie ook vragen om de uitzending van de dienst, zij hebben deze in hun bezit.

Diaconale Hulpdienst

Voor mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken is er de Diaconale Hulpdienst. Zo kunnen we samen ‘de Kerk in Actie’ zijn. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Waarbij we ervan uit gaan dat de familie, vrienden en buren nadrukkelijk als eerste aan zet zijn. Het gaat hierbij om een aanvulling. Martha Hofsink is contactpersoon vanuit de Diaconie. U kunt zich bij haar aanmelden onder telefoonnummer 0630104877 of haar een mailtje sturen; bertusmartha@gmail.com Zij zorgt er voor dat vrager en aanbieder met elkaar in contact komen. Hier vindt u de uitgebreide folder.

Givt

Digitaal geven met Givt

Givt: geven aan de collecte met je smartphone. Wil jij dit ook? Ga dan naar de uitleg!

Givt-app om thuis aan de collecte te geven: In de App-store kunt u de Givt-app downloaden. Met de app kun je aan meerdere collectes geven. Druk op ‘Collecte toevoegen’ om een collecte toe te voegen. Voor iedere collecte voer je een bedrag in. Bij de volgende stap wordt er gevraagd op welke manier je wilt geven. Kies de optie ‘lijst’ en selecteer via het zoekvenster: ‘Gereformeerde Kerk Den Ham’ en druk daarna op het groene vakje ‘geven’.

 

© 2021 Imagined